Salgsutvikling med DMSalg

Salgsutvikling med DMSalg
Salgsutvikling as ble etablert i 1989 og har siden etableringen arbeidet med trening og utvikling av selgere og salgsorganisasjonen. Ved etableringen av DMSalg as overførte Salgsutvikling as sine aktiviteter, konsepter og kompetanse til DMSalg as.

Ønske om et bedre salgsresultat?
DMSalg har en kompetanse og erfaring i salg som få andre konsulentselskaper kan tilby. Det gjør at vi raskt kan se muligheter og lage et program for resultatforbedring. Sammen med bedriften setter vi opp mål for de områder som påvirker salget og en plan for hvordan nå målene.
img_4094

Hvilke tjenester kan vi tilby?
Salgstrening: Salgstrening generelt, eller rettet mot spesielle kunder og eller salgssituasjoner. Vi har spesielt gode resultater når vi gjennomfører treningen som forberedelse til konkrete kundemøter.

Aktuelle områder for salgstrening:
• Møtebooking
• Kartlegge og få aksept på behov for bedriftens produkter og tjenester.
• Aktiv lytting, fange opp informasjon og kjøpesignaler. Vanlig salgsfeil er å prate for mye og lytte for lite.
• Styring mot beslutning.
• Hvordan be om ordren?

Coaching
Vi arbeider i salgsavdelingen og følger opp selgere og salgsledelse i det operative salget. Det betyr salgsstøtte for den enkelte selger og hjelp til forberedelse og trening til viktige kundemøter. Etter behov kan vi også delta på kundemøter. For salgsledelsen hjelp til større og mindre salgsmøter og ”kick off”.

Kurs
Vi gjennomfører ikke åpne kurs, men kan utvikle og gjennomføre bedrifts og eller bransjetilpassede kurs i salg og salgsledelse. Ønske om et bedre salgsresultat? Ta kontakt med DMSalg for et uforpliktende møte om hvordan vi kan hjelpe til med et bedre reultat. Salgsutvikling med DMSalg!

Ønske om et bedre salgsresultat?
DMSalg har en kompetanse og erfaring i salg som få andre konsulentselskaper kan tilby. Det gjør at vi raskt kan se muligheter og lage et program for resultatforbedring. Sammen med bedriften setter vi opp mål for de områder som påvirker salget og en plan for hvordan nå målene.

lb_h_ndtrykk_avtale_142433c