Trykk

Vi i DMSalg AS har spesialisert oss på alt innen trykk og produserer alt av trykksaker – alt fra enkel arkproduksjon med noen hundre eksemplarer til rotasjonstrykk med svært høye opplag – over 1 million eksemplarer er ikke noe problem pr. produksjon.

Vi tilbyr både coldset og heatset-trykk, dvs tradisjonell avistrykk, beskåret avistrykk med ulike papirkvaliteter samt glanset trykk.

Vi nevner bl.a.eh7a9684

  • Aviser: Tabloid eller beskåret. Ryggstiftet med eller uten postfals
  • Kundemagasiner: Opplag fra 500 til 1.500.000 og med sidetall fra 4 og oppover. Falset, stiftet eller rygglimt. Om ønskelig: Maskinlakk, miljølakk eller UV-lakk.
  • Blader og magasiner: med ryggstift eller limfrest rygg. Om ønskelig: Maskinlakk, miljølakk, UV-lakk, spotlakk, PP-foliering, preging av omslag

Vi samarbeider med de største og beste trykkerier i Skandinavia. De er alle markedsledende på sine områder og er ledende i produktutviklingen slik at dine trykksaker vil være i de beste hender.

Vi vet at gjennom vårt kontaktnett får du til enhver tid de beste prisene, den beste kvaliteten og den beste ledetiden.

svaneSvanemerket er best kjente merkeordningen i Norge, og tilkjennegir at en vare eller tjeneste har gjennomgått en objektiv miljøvurdering og tilfredsstiller en rekke helse- og miljøkrav, som for eksempel fremstilling, klimagassutslipp og avfallshåndtering. Alle våre trykksaker kan leveres svanemerket.

 

eh7a9987